Λοιπές Εκδόσεις

Σελίδα 1 από 2

Εκδοτικός Οίκος ISBN
2009
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας που διέπει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (9 Τόμοι)
Πρόλογος: Προκόπης Παυλόπουλος
Επιμέλεια: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Κρατικές Ενισχύσεις - Κοινοτικά Κείμενα, Β΄ έκδοση αναθεωρημένη & συμπληρωμένη (Τόμος Ι, 625 σσ, Τόμος ΙΙ, 474 σσ)
Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή, Αικ. Δ. Σγουρίδου
ΚΔΕΟΔ - ΜΟΚΕ 978-960-15-2252-4 (set)
2008
Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο - πρόσφατες εξελίξεις (πρακτικά ημερίδας, 1 Νοεμβρίου 2007)
Επιμέλεια: Βερβενιώτης Παναγιώτης
Αντ. Ν. Σάκκουλα 978-960-15-2083-4
2006
Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς. Σκέψεις και προβληματισμοί
Πρόλογος: Αθ. Γ. Καΐσης
Επιμέλεια: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά
Αντ. Ν. Σάκκουλα 978-960-15-1733-9
Κοινοτικό Δίκαιο - 25 χρόνια εφαρμογής στην Eλλάδα
Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Κ.Π. Ηλιόπουλος
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1693-x
Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων διάσωσης & αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ν. Ε. Φαραντούρης
Πρόλογος: Αθ. Γ. Καΐσης
Αντ. Ν. Σάκκουλα 978-960-15-1721-6
ΣΔΙΤ - Ο ν. 3389/2005 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Επιμέλεια: Αθ. Γ. Καΐσης
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1645-x
Δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεκτημένο - Προβλήματα - Προοπτικές
Συγγραφέας: Α. Καμπανάρη / Δ. Ζημιανίτης
Πρόλογος: Π. Νάσκου-Περράκη / Β. Κασκαρέλης
Επιμέλεια: Π. Νάσκου Περράκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1607-7
Διαφήμηση & Παρενόχληση. Σπαμ και Τηλεόραση
Πρόλογος: Π. Νάσκου-Περράκη
Επιμέλεια: Φ. Ι. Κοζύρης, Κ.Π. θεοδωρίδης
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1560-7
2005
Διοικητικό Δίκαιο - Συνταγματικό Δίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο
Επιμέλεια: Π. Νάσκου - Περράκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1540-2
Aστικό, Εργατικό και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο - Πρόσφατες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο
Επιμέλεια: Π. Νάσκου_Περράκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1483-x
Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
Επιμέλεια: Π. Νάσκου_Περράκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1487-2
Υποδείγματα Προκηρύξεων Κοινοτικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΟΔΗΓΟΣ
Συγγραφέας: Έ. Αδαμαντίδου
Πρόλογος: Πρόλογος: Χ. Φώλιας
ΚΔΕΟΔ 960-8190-02-9
Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο: Νεότερες εξελίξεις
Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1390-6
2004
Ποινικό Δίκαιο: Πρόσφατες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκο Χώρο - Πρακτικά Ημερίδας 26 Νοεμβρίου 2003 (1)
Επιμέλεια: Π. Νάσκου - Περράκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1255-1
Οι προδικαστικές παραπομπές των Ελληνικών Δικαστηρίων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Επιμέλεια: Π. Νάσκου - Περράκη / Α. Κουτσουφλιανιώτη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1242-X
Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες
Πρόλογος: Ι. Κουκιάδης
Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Μ. Γάκη
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-1156-3
2003
Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Συγγραφέας: Β. Σκουρής και Συνεργάτες
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Επιμέλεια: Σ. Μεγγλίδου / Κ. Μπουγιούκα / Ε. Μουαμελετζή / Κ. Γώγος
Αντ. Ν. Σάκκουλα - ΚΔΕΟΔ 960-15-1070-2
Κρατικές ενισχύσεις - Κοινοτικά κείμενα
Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή / Σ. Παπαντωνιάδου
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - ΚΔΕΟΔ 960-15-1030-3
Η Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια
Πρόλογος: Β. Σκουρής / Π. Κραβαρίτου
Επιμέλεια: Ζ. Παπασιώπη Πασιά
Αντ. Ν. Σάκκουλα 960-15-0893-7


Σελίδες 1  2  επόμενη σελίδα
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι