13.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2017 για ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου»

 

Διαγωνισμός για την παροχή προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της συνημμένης διακήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2017) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]

ΤΕΥΔ συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου


Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 1 Ιουλίου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι