30.6.1982 Ημερίδα: «Ο όρος "δικαστήριο κράτους μέλους" στο άρθρο 177 (προδικαστικό ερώτημα) και "ιδιωτικά" διαιτητικά δικαστήρια. Η υπόθεση Nordsee (102/81, ΔΕΚ, Απόφαση της 23.3.1982)»

 Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι