30.6.1982 Ημερίδα: «Η έμμεση εφαρμογή των διατάξεων των μικτών συμφωνιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι υποθέσεις Polydor (270/80, ΔΕΚ, Απόφαση της 9.2.1980), Pabst (17/81, ΔΕΚ, Απόφαση της 29.4.1982) και Kupferberg (104/81)»

 Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 1 Ιουλίου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι