13.10.1982 Ημερίδα: «Η νομική προστασία των εργαζομένων στην Κοινότητα- το σύστημα των δικονομικών εγγυήσεων της Οδηγίας 64/221. Η υποθέσεις Pecastaing (98/79, ΔΕΚ, Απόφαση της 5.3.1980) και Santillo (131/79, ΔΕΚ, Απόφαση της 22.5.1980)»

 Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 1 Ιουλίου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι