20.2.2012 Διευκρινιστική διόρθωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας [έληξε]

 

Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 3.iv. του άρθρου 4 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών αναφέρεται στη δέσμευση του προσωρινού αναδόχου να προσκομίσει προς της υπογραφής της σύμβασης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 6 της πρόσκλησης και όχι του άρθρου 5, όπως αναγράφηκε εκ παραδρομής.Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 1 Ιουλίου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι