4.11.2009 Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]

 

Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ A'
ΠΑΡΤΙΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (CPV 30192000-1)

Α/Α 6: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο: «Υλικά βιβλιοδεσίας για πλαστικοποίηση, διευκρινίζεται ότι η υπό προμήθεια ποσότητα αφορά 1 κουτί, μεγέθους Α4 (80 micron) και περιλαμβάνει 100 τεμάχια.
Α/Α 7: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο: «Υλικά βιβλιοδεσίας με θερμοκόλληση» διευκρινίζεται ότι η υπό προμήθεια ποσότητα αφορά 1 κουτί με δίφυλλα θερμοκόλλησης, μεγέθους Α4, Νο 8
Α/Α 8: Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο: «Υλικά βιβλιοδεσίας με Σπιράλ» διευκρινίζεται ότι η υπό προμήθεια ποσότητα αφορά 1 κουτί με το σχετικό υλικό (δαχτυλίδια) Σπιράλ βιβλιοδεσίας, μεγέθους 16mm και περιλαμβάνει 100 τεμάχια.


Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 10 Αυγούστου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι