30.10.2009 Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]

 

Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 για την σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου με τιτλο:
«Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου,
γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ»

Κείμενο Διευκρινίσεων


Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 1 Ιουλίου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι