ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 • «ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»
 • [22/4/2020]
 • Αριθμός 3/2019 Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου. Συνοπτικός διαγωνισμός
 • [26/11/2019]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων
 • [6/11/2019]
 • Αριθμ. 02/2019 Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου
 • [4/7/2019]
 • Αριθμ. 1/2019 Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου
 • [4/7/2019]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων
 • [10/6/2019]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης, τυπογραφίας και βιβλιοδεσίας
 • [6/6/2019]
 • Προκήρυξη δύο (2) Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη»
 • [10/5/2019]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Βελιγράδι.
 • [11/4/2019]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Μπακού
 • [14/2/2019]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Τίρανα
 • [6/2/2019]
 • Έγκριση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΚΔΕΟΔ και περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α¶/31.10.2014).
 • [14/12/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων
 • [15/11/2018]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο στη Λευκωσία
 • [12/11/2018]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2018 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»
 • [9/11/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στην Τιφλίδα
 • [17/9/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Βελιγράδι
 • [13/9/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στην Τιφλίδα
 • [7/8/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Κισινάου
 • [6/8/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Κίεβο
 • [18/7/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Βελιγράδι
 • [29/6/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Σκόπια
 • [15/6/2018]
 • Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας «Δημητρίου Ευρυγένη»
 • [8/6/2018]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάριο με θέμα: Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο
 • [30/5/2018]
 • Summer School «O δικηγόρος και η δικαστική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
 • [29/5/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στο Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
 • [10/5/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στην Τιφλίδα
 • [30/4/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Βελιγράδι
 • [21/2/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή/τριας σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων
 • [7/2/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή/τριας σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων
 • [7/2/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Κισινάου
 • [1/2/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εμπειρογνωμόνων στο Κισινάου
 • [1/2/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εμπειρογνωμόνων στο Βελιγράδι
 • [22/1/2018]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωση μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Βελιγράδι
 • [22/1/2018]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ για το οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο της κληρονομικής διαδοχής»
 • [15/12/2017]
 • Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας «Δημητρίου Ευρυγένη»
 • [27/11/2017]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2017 για ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου»
 • [13/11/2017]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών 1/2017 «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης»
 • [9/11/2017]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή στον τομέα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων
 • [11/8/2017]
 • CORFU SUMMER SCHOOL 2017 - “Πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των επιχειρήσεων”, 25-28 Ιουλίου 2017
 • [25/7/2017]
 • Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας «ThesSummerSchool», για νέους 14-18 ετών στη Θεσσαλονίκη
 • [26/6/2017]
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Στη Θεσσαλονίκη και στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ανατέθηκαν οι «Διαλέξεις Thyssen» για την περίοδο 2017 - 2021 με θέμα την προστασία των θεμελιωδών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • [15/5/2017]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Σκόπια
 • [7/3/2017]
 • Εκδήλωση στο ΠΑΜΑΚ - Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015
 • [7/3/2017]
 • Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας προς το ΚΔΕΟΔ
 • [27/1/2017]
 • Ανακοίνωση από το ΠΑΜΑΚ - Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • [18/1/2017]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • [16/1/2017]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή στον τομέα της Ευρωπαϊκής Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • [16/1/2017]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή στον τομέα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου
 • [16/1/2017]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή στον τομέα του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
 • [16/1/2017]
 • Εναρκτήριο συνέδριο 13-14/01/2017
 • [13/1/2017]
 • Παράταση υποβολής προσφορών για την «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ»
 • [12/1/2017]
 • Ανακοίνωση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • [5/1/2017]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών (1/2017) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ
 • [3/1/2017]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών 2/2016 «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης»
 • [9/11/2016]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών (1/2016) για παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου
 • [31/10/2016]
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 • [8/9/2016]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου
 • [25/7/2016]
 • Προκήρυξη δύο (2) Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη»
 • [17/5/2016]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας θέσεως Ερευνητή σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων
 • [27/4/2016]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας θέσεως Ερευνητή σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων
 • [27/4/2016]
 • Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
 • [30/10/2015]
 • Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΚΔΕΟΔ για το έτος 2014
 • [25/9/2015]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών (2/2015) για τακτικό έλεγχο του ΚΔΕΟΔ από ορκωτούς λογιστές
 • [27/7/2015]
 • Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών ανανέωσης λογισμικού
 • [21/7/2015]
 • Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού
 • [21/7/2015]
 • Διαβούλευση για την αναμόρφωση της δικονομικής οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις
 • [8/6/2015]
 • Ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ
 • [25/2/2015]
 • Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • [29/1/2015]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2015) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ
 • [29/1/2015]
 • Πρόθεση ανάθεσης σύμβασης ασφάλισης των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ
 • [26/1/2015]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών (4/2014) για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
 • [29/10/2014]
 • Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη».
 • [28/4/2014]
 • Διήμερο σεμινάριο με θέμα: «How can EU Member States combat hate crime effectively? Encouraging reporting & improving recording».
 • [28/4/2014]
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/4/2014
 • [24/4/2014]
 • Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού
 • [11/4/2014]
 • Ορθή επανάληψη ως προς την ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό "Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου" (αριθμός διακήρυξης 2/2014)
 • [8/4/2014]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3/2014) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ
 • [1/4/2014]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών (2/2014) για την ανάθεση συμφωνίας πλαίσιο για παροχή Υπηρεσιών Ταξιδιωτικού Πρακτορείου
 • [27/3/2014]
 • Πρόθεση ανάθεσης παροχής προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων
 • [21/3/2014]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις
 • [7/3/2014]
 • Πρόθεση ανάθεσης σύμβασης ασφάλισης των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ
 • [10/2/2014]
 • Ανάθεση ασφάλισης επιβατηγού οχήματος του ΚΔΕΟΔ
 • [13/1/2014]
 • Πρόθεση ανάθεσης ανανέωσης λογισμικού και προμήθειας εξοπλισμού του ΚΔΕΟΔ
 • [13/1/2014]
 • Σύμβαση ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΚΔΕΟΔ
 • [13/12/2013]
 • Σύμβαση ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης ΚΔΕΟΔ
 • [2/12/2013]
 • Ανάθεση σε εκδοτικούς οίκους προμήθειας στο ΚΔΕΟΔ ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών
 • [13/9/2013]
 • Πρόθεση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
 • [22/8/2013]
 • Ανάθεση υποστήριξης λογισμικού antivirus και email server του ΚΔΕΟΔ
 • [30/7/2013]
 • Ανάθεση παροχής προς το ΚΔΕΟΔ σύνδεσης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΗΕΙΝ ONLINE
 • [24/7/2013]
 • Ανάθεση παροχής προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων
 • [26/2/2013]
 • Παράταση της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του ΚΔΕΟΔ για το 2013
 • [15/1/2013]
 • Παράταση της σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ για ένα έτος
 • [9/1/2013]
 • Προκήρυξη Υποτροφίας «Δημητρίου Ευρυγένη»
 • [11/12/2012]
 • Ανάθεση εγκατάστασης virtual server στον ΙΒΜ server του ΚΔΕΟΔ
 • [19/10/2012]
 • Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ανάκτησης δεδομένων στον mail & file server του ΚΔΕΟΔ
 • [12/10/2012]
 • Ανάθεση της συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΚΔΕΟΔ
 • [24/5/2012]
 • Ανάθεση υποστήριξης του προγράμματος xLINE Μισθοδοσίας του Λογιστηρίου του ΚΔΕΟΔ
 • [5/4/2012]
 • Προκήρυξη Υποτροφίας «Κρατερού Ιωάννου»
 • [16/3/2012]
 • Αποτελέσματα Συνεδρίου: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα αλλάζουν»
 • [28/2/2012]
 • Πρωτοβουλία ΚΔΕΟΔ για συνάντηση ερευνητικών φορέων με ευρωπαϊκή θεματολογία
 • [24/2/2012]
 • Διευκρινιστική διόρθωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας [έληξε]
 • [20/2/2012]
 • Υποβολή προσφορών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης [έληξε]
 • [16/2/2012]
 • Ανάθεση αναγόμωσης γραφιτοδοχείων και μελανοδοχείων εκτυπωτών του ΚΔΕΟΔ
 • [14/2/2012]
 • Υποβολή προσφορών για την καθαριότητα εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [6/2/2012]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [23/12/2011]
 • Πρόθεση ανάθεσης υποστήριξης λογισμικού email server του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [30/9/2011]
 • Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη». [έληξε]
 • [28/9/2011]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις. [έληξε]
 • [1/9/2011]
 • «Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την παροχή «υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου». [έληξε]
 • [27/1/2011]
 • Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης[έληξε]
 • [23/12/2010]
 • «Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την παροχή «υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου». [έληξε]
 • [20/12/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δικτυακών προϊόντων που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [15/7/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης υποστήριξης του λογισμικού email server INODE που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας [έληξε]
 • [8/7/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού antivirus [έληξε]
 • [8/7/2010]
 • Επανάληψη διαγωνισμού για την Προμήθεια στεγάστρου για το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [8/7/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης συντήρησης της λογισμικής εφαρμογής της βιβλιοθήκης του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [22/6/2010]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 3/2010 για την Προμήθεια στεγάστρου για το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [21/6/2010]
 • Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [έληξε]
 • [22/4/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης τροφοδοσίας-εστίασης ημερίδας της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ
 • [1/3/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [23/2/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης παραμετροποίησης λογιστικού προγράμματος [έληξε]
 • [23/2/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης[έληξε]
 • [22/2/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης τροφοδοσίας-εστίασης ημερίδας της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ
 • [11/2/2010]
 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Νομικών [έληξε]
 • [8/2/2010]
 • Υποβολή προσφορών υπ΄ αριθμ. 1/2010 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του ΚΔΕΟΔ - 2010Α» [έληξε]
 • [3/2/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων καθαριότητας [έληξε]
 • [5/1/2010]
 • Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς το ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [17/12/2009]
 • Πρόσκληση συγγραφής άρθρων για την Συνθήκη της Λισαβόνας
 • [14/12/2009]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 7/2009 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής του (ΚΔΕΟΔ)» [έληξε]
 • [1/12/2009]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 8/2009 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη πολυμηχανήματος του ΚΔΕΟΔ» [έληξε]
 • [30/11/2009]
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμo 6/2009 για τον διαγωνισμό «Προμήθεια κινητών αρχειοθηκών βιβλιοθήκης» [έληξε]
 • [23/11/2009]
 • Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]
 • [4/11/2009]
 • Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]
 • [3/11/2009]
 • Παροχή διευκρινίσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 (προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ.) [έληξε]
 • [30/10/2009]
 • Υποβολή προσφορών για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων κλπ. [έληξε]
 • [19/10/2009]
 • Υποβολή προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου [έληξε]
 • [28/9/2009]
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων προσωπικού διοικητικής υποστήριξης [έληξε]
 • [10/9/2009]
 • Πρόθεση ανάθεσης έκδοσης του περιοδικού ΔηΣΚΕ [έληξε]
 • [9/9/2009]
 • Προκήρυξη Υποτροφιών «Κρατερού Ιωάννου» [έληξε]
 • [9/7/2009]
 • Υποβολή προσφορών για συντήρηση Βάσεων Δεδομένων [έληξε]
 • [29/6/2009]
 • Υποβολή προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [7/4/2009]
 • Υποβολή προσφορών για την καθαριότητα εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ [έληξε]
 • [6/2/2009]
 • Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [έληξε]
 • [12/1/2009]
 • Νέο ωράριο της βιβλιοθήκης του ΚΔΕΟΔ [επανεργοποίηση 14/09/2009]
 • [16/10/2008]
 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Οικονομολόγου [έληξε]
 • [1/9/2008]
 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Νομικών [έληξε]
 • [1/9/2008]
 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος [έληξε]
 • [13/6/2008]
 • Προκήρυξη Υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [έληξε]
 • [23/10/2007]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (...συνέχεια) [έληξε]
 • [12/9/2007]
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [έληξε]
 • [11/7/2007]
  Επιστροφή στην αρχική σελίδα
  Επιστροφή

  Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

  Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι