Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης


H Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που την αφορούν δημιούργησε από πολύ νωρίς ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων διαμεταβίβασης πληροφοριών και επαφών για το κοινό, όχι μόνο στα Κράτη Μέλη αλλά και παγκοσμίως. Άλλα από αυτά τα Κέντρα απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, άλλα στους αγρότες και στις επιχειρήσεις, και άλλα στο ευρύ κοινό.

Δίκτυα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης:
http://ec.europa.eu/greece/services/information/index_el.htm

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι