Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Παρουσίαση


Το ΚΔΕΟΔ έχει ορισθεί ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1978, τρία χρόνια πριν την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Έχει χαρακτηρισθεί ως «πλήρες» Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και υπό την ιδιότητά του αυτή είναι αποδέκτης του συνόλου της ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης που παράγεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η συλλογή του περιλαμβάνει πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως νομοθεσία, νομολογία, εκθέσεις, στατιστικές, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου κ.λ.π., πολλά από τα οποία ανάγονται ήδη από την ίδρυση της ΕΚΑΧ. Τα περισσότερα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε δύο γλώσσες: ελληνικά και γαλλικά ή αγγλικά και γαλλικά.

Το κοινό που εξυπηρετείται στο ΚΕΤ είναι τόσο το πανεπιστημιακό κοινό (καθηγητές, σπουδαστές, ερευνητές), όσο και μή πανεπιστημιακό κοινό (μαθητές μέσης εκπαίδευσης, επιχειρηματίες, ιδιώτες, δημόσιοι οργανισμοί, κ.ά.).

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι