Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Η συλλογή του ΚΕΤ


Η συλλογή του ΚΕΤ, η οποία αποτελείται από τις επίσημες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περιλαμβάνει περίπου 15.000 τόμους μονογραφιών και εκθέσεων, 115 περίπου τίτλους περιοδικών εκδόσεων, ενημερωτικά φυλλάδια και CD-Roms.

Το υλικό της συλλογής του ΚΕΤ καταλογογραφείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των Αγγλο-Αμερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης (AACR2) και η θεματική του ευρετηρίαση γίνεται με βάση το Θησαυρό EUROVOC. Η ταξιθέτηση γίνεται με εσωτερικό σύστημα ταξινόμησης που στηρίζεται στο διαχωρισμό του υλικού κατά όργανο και σειρά. Περιοδικές εκδόσεις του τρέχοντος έτους και ενημερωτικά φυλλάδια εκτίθενται στο χώρο του αναγνωστηρίου.

Το υλικό της συλλογής δε δανείζεται. Η χρήση του είναι δυνατή μόνο εντός των χώρων της βιβλιοθήκης για μελέτη. Φωτοτυπικό μηχάνημα στους ίδιους χώρους δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες για την παραγωγή κάποιων φωτοτυπιών.

Οι περισσότερες από τις εκδόσεις της συλλογής διατίθενται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και γαλλικά ή αγγλικά και γαλλικά.

Οι πιο σημαντικές εκδόσεις που διαθέτει το ΚΕΤ είναι:

  • οι Συνθήκες
  • η Επίσημη Εφημερίδα των Ε. Κ.
  • η Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ.
  • η Γενική Έκθεση επί των δραστηριοτήτων της Ε.Ε. (ετήσια)
  • το Δελτίο της Ε.Ε. (μηνιαίο)
  • τα Έγγραφα της Επιτροπής: σειρά COM
  • οι Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επίσης δέχεται τις εκδόσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερειών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και άλλων Οργανισμών και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έναν περισσότερο εκτεταμένο, αλλά όχι εξαντλητικό, κατάλογο των περιοδικών εκδόσεων που δέχεται το ΚΕΤ μπορεί να συμβουλευθεί κανείς εδώ.

Το ΚΕΤ του ΚΔΕΟΔ σε συνάρτηση με την εξαιρετικά πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης, η οποία διαθέτει βιβλία και περιοδικά, ελληνικά και ξένα, που αφορούν κυρίως το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το δημόσιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες μιας πιο ολοκληρωμένης έρευνας σε θέματα κοινοτικού δικαίου. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη διαθέτει μία πολύ πλούσια συλλογή εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. (Για να συμβουλευθείτε τον κατάλογο των περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης , που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, πατήστε εδώ).

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι