Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης


Assemblee parlementaire : Compte rendu des debats 1978-1996
Bulletin bibliographique : affaires juridiques 1980-1996
Bulletin bibliographique : affaires politiques et economiques 1980-1996
Bulletin d' information sur les droits de l' homme 1978-
Cour europeenne des droits de l' homme : note d' information sur la jurisprudence de la Cour 1998-
Cour europeenne des droits de l' homme : serie A : arrets et decisions = European Court of Human Rights : series A : judgments and decisions 1961-1995
Cour europeenne des droits de l' homme : serie B : memoires, plaidoiries et documents = European Court of Human Rights : series B : pleadings, oral arguments and documents 1960-1999
European Commission of Human Rights : decisions and reports = Commission europeenne des droits de l' homme : decisions et rapports 1975-1998 (ελ)
European Court of Human Rights : information note on the case-law of the Court 1998-
European Treaty Series = Serie des traites europeens 1949-
Exchange of information on research in European law = Echange d' informations sur les recherches en droit europeen 1971-1991
Human rights information bulletin 1978-
International exchange of information on current criminological research projects in Member States = Echange international d' informations sur les projets de recherches criminologiques dans les Etats membres 1966-1990
Parliamentary Assembly : documents working papers = Assemblee parlementaire : documents de seance 1977-1996
Recueil des arrets et decisions de la Cour europeenne des droits de l' homme = Reports of judgments and decisions of the European Court of Human Rights 1996-
Texts adopted by the Assembly = Textes adoptes par l' Assemblee 1978-1997
Yearbook of the European Convention of Human Rights = Annuaire de la Convention europeenne des droits de l' homme 1974-1996


Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι