Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Στόχοι


Στόχοι του ΚΕΤ είναι:

  • να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προσφέροντάς τους τις πηγές πληροφόρησης που χρειάζονται,
  • να συμβάλλει, σε συνεργασία με τά άλλα δίκτυα πληροφόρησης της Επιτροπής, στην πληροφόρηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα που παραλαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι