Πληροφορίες


ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Ιδιοκτήτες: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ)
Ικάρων 1, 55 102 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΣΘ)
26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη
Εκδότες: Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ
Διευθυντής: Καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΕΟΔ
Γραμματεία: Ε. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗ, Δ.Ν.
Σ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Χειρόγραφα για δημοσίευση και βιβλία για παρουσίαση ή βιβλιοκρισίες αποστέλλονται στην υπεύθυνη σύνταξης κ. Ε. Μουαμελετζή
Διευθύντρια Ερευνών του ΚΔΕΟΔ
evy.mouameletzi@cieel.gr
Ταχ. Θυρίδα 14
55 102 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 486 940

Εγγραφές συνδρομητών, παραγγελίες παλαιών τόμων, ανατύπων, εξόφληση συνδρομών:
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
κ. Στέλλα Δόδουρα
sdodoura@gmail.com
Δικαστικό Μέγαρο
26ης Οκτωβρίου 3
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 542986
Fax: 2310 500875

Ετήσιες Συνδρομές Εσωτερικού - Εξωτερικού
Φυσικά πρόσωπα € 36
Νομικά πρόσωπα € 42
Φοιτητές - ασκούμενοι δικηγόροι € 18
Τιμή παλαιών τόμων  
από 1981 έως 1990 € 10
από 1991 έως 1993 € 13
1994 και 1995 € 15
1996 € 18
1997 έως 2000 € 30
2001 έως 2005 € 36
Τιμή εκάστου τεύχους € 9

Εκτύπωση - Σελιδοποίηση : Γ. Σ. Ηλιάδης (Μεσολογγίου 21, 553 37 Τριανδρία - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 925 768)

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι