Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

Παλαιότερα Τεύχη   
  2019 [ 1, 2 ]
  2018 [ 1, 2 , HREL, 3, 4 ]
  2017 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο ]
  2016 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο]
  2015 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο ]
  2014 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2013 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2012 [ 1, 2-3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2011 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2010 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2009 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2008 [ 1, 2, 3, 4 ]
  2007 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2006 [ 1, 2, 3-4 ]
  2005 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2004 [ 1, 2, 3, 4, Ξενόγλωσσο Τεύχος ]
  2003 [ 1, 2, 3, 4 ]
  2002 [ 1, 2, 3, 4 ]
  2001 [ 1, 2, 3, 4, Ειδικό Τεύχος ]
  2000 [ 1, 2, 3, 4 ]


2019, Τρέχον Τεύχος


Περιεχόμενα 3/2019

ΑΡΘΡΑ
Δ. Ζερδελής Οι επιθυμίες των πελατών και η πολιτική ουδετερότητας ως λόγοι διακρίσεων λόγω θρησκείας: Με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ στις υποθέσεις Bougnaoui (C-188/15) και Achbita (C-157/15) 315
Σ. Κοτρώνης Το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και η επίδρασή του στο ελληνικό δίκαιο των προσώπων 329
Ε.Α. Αλεξιάδου Αναγνώριση και εμβέλεια της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική έννομη τάξη 347
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Ι. Eπικαιρότητα EE
357
ΙΙ. e-πίκαιρα νομικής πληροφορικής
369
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ - ΓεΔΕΕ (Ιούνιος - Αύγουστος 2019)
373
Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ - ΓεΔΕΕ
  ΔΕΕ C-94/18, Chenchooliah, 10.09.2019 (Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/38/EK κατά τη λήψη μέτρων απομάκρυνσης από την επικράτεια κράτους μέλους) - Παρατηρήσεις Ε. Τσιτσιπά 401
  ΓεΔΕΕ Τ-391/17, Ρουμανία/Επιτροπή, 24.09.2019 (Μερική καταχώριση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών) - Παρατηρήσεις Μ. Σαπαρδάνη 404
  ΔΕΕ C-619/18, Επιτροπή/Πολωνία (Independance de la Cour supreme), 24.06.2019 (Μείωση του ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας και κράτος δικαίου) - Παρατηρήσεις Μ. Παπακωνσταντής 410
  ΔΕΕ C-516/17, Spiegel Online, 29.07.2019(Επίδραση του ΧΘΔ και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στα όρια των δικαιωμάτων του δημιουργού) - Παρατηρήσεις Γ. Βασιλειάδου 417
  ΔΕΕ C-123/18 P, HTTS/Συμβούλιο, 10.09.2019 (Εξωσυμβατική ευθύνη της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ) - Παρατηρήσεις Μ. Παπακωνσταντής 422
ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Μάιος ? Ιούλιος 2019)
429
Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ
  ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 37283/13, Strand Lobben και λοιποί κατά Νορβηγίας, 10.09.2019 (Υιοθεσία ανήλικου τέκνου χωρίς τη συναίνεση των βιολογικών γονέων και προστασία της οικογενειακής ζωής) - Παρατηρήσεις Β. Χαδιού 437
ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  ΣτΕ (Ολ.), απόφαση αριθμ. 1308/2019, 16.07.2019 (Κατάργηση των δώρων εορτών και των επιδο- μάτων αδείας των δημοσίων υπαλλήλων) - Παρατηρήσεις Ε. Κώστογλου 449
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τη Γεωργία «Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την Υπηρεσία Λογιστικής Τυποποίησης, Αναφορών και Εποπτεία Ελεγκτών της Γεωργίας (SARAS)» - Συνάντηση συντονιστικής επιτροπής 455
Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με το Αζερμπαϊτζάν - Ενδυνάμωση της Θεσμικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη Διαχείριση και την Προστασία των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα Ψηφιακά Δίκτυα 455
Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τη Γεωργία «Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την Υπηρεσία Λογιστικής Τυποποίησης, Αναφορών και Εποπτεία Ελεγκτών της Γεωργίας (SARAS)» - Επίσκεψη εργασίας 455
Ολοκλήρωση του Προγράμματος Διδυμοποίησης "light" με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας στον τομέα της ιατροδικαστικής 456
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις 457
ΙΙ. Βιβλία ΚΔΕΟΔ 2019 459

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι