Το ΚΔΕΟΔ


  Ίδρυση - Σκοπός - Επιστημονικό Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Δραστηριότητες
  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Εγκαταστάσεις


Βιβλιοθήκη


  Κατάλογος/OPAC
  Κατάλογος περιοδικών
    Ελληνόγλωσσα 
    Ξενόγλωσσα 
    Επετηρίδες 
  HeinOnline (Βάση Δεδομένων)
  Νέα Αποκτήματα
  Δομή βιβλιοθήκης
  Ώρες λειτουργίας
  Επικοινωνείστε μαζί μας


Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης


  Το ΚΕΤ
    Παρουσίαση 
    Στόχοι 
    Υπηρεσίες 
  Η συλλογή του ΚΕΤ
    Κατάλογος / OPAC 
    Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
    Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Μονάδα Δημοσίων Συμβάσεων


  Η Μο.Πα.Δι.Σ


Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων


  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων


Προγράμματα


  Προγράμματα
  Πρόγραμμα TEMPUS
  Πρόγραμμα Institution Building
  Πρόγραμμα TACIS
  Πρόγραμμα IST
  Πρόγραμμα Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού
  Προγράμματα επιμόρφωσης
  Προγράμματα τεχνικής βοήθειας
  Λοιπά προγράμματα


Εκδόσεις


  Εκδόσεις
  Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
  Δημόσιες Συμβάσεις - Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
  "Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη"
  "Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου"
  "Κείμενα Έρευνας"
  "Κείμενα Επικαιρότητας"
  "Working Papers"
  "Λοιπές Εκδόσεις"


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου


  Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
  Τεύχη του Περιοδικού
  Πληροφορίες


Νέα


  Νέα


Σύνδεσμοι


  Σύνδεσμοι


Επικοινωνία


  Επικοινωνία
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 10 Αυγούστου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι