Ίδρυση - Σκοπός - Επιστημονικό αντικείμενο
  Διοίκηση
  Δραστηριότητες
  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Εγκαταστάσεις
  Οργανόγραμμα ΚΔΕΟΔ


Ανθρώπινο δυναμικό


Διοίκηση
Πρόεδρος Βασίλειος Σκουρής
Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλ. : 2310 486 901
e-mail: kdeod@cieel.gr
Διευθυντής Βασίλειος Χριστιανός
Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ. : 2310 486 901
e-mail: kdeod@cieel.gr
Γραμματέας Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου
Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Τηλ. : 2310 486 937
e-mail: chdel@cieel.gr

Διεύθυνση Ερευνών, Προγραμμάτων και Βιβλιοθήκης
Διευθύντρια Ερευνών Ευτυχία Μουαμελετζή
Δρ. Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος
Συντονίστρια Μο.Κ.Ε.
Τηλ.: 2310 486 940
e-mail: evy.mouameletzi@cieel.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες Έλσα Αδαμαντίδου
Δρ. Ν. Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Φλωρεντίας, Δικηγόρος
Συντονίστρια Μο.Πα.Δι.Σ.
Τηλ.: 2310 486 922
e-mail: e.adamantidou@cieel.gr

Αικατερίνη Σγουρίδου
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου, Α.Π.Θ.
Στέλεχος Μο.Κ.Ε.
Τηλ.: 2310 486 936
e-mail: esgouridou@cieel.gr

Έλσα Αλαγιαλόγλου
Δικηγόρος, M2R Δημόσιο Δίκαιο Aix-Marseille III ΜΔΕ Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Ανταγωνισμού Δ.Π.Θ.
Στέλεχος Μο.Πα.Δι.Σ.
Τηλ. : 2310 486 941
e-mail: mopadis@cieel.gr

Χριστίνα - Διονυσία Σαραντίδου
Δικηγόρος, Master of Laws, Northwestern University Chicago, IL-USA
Στέλεχος της Μo.Κ.Ε.
Τηλ.: 2310 486 933
e-mail: moke@cieel.gr

Βιργινία Τζώρτζη
Δρ. Ν. ΔΠΘ, Δικηγόρος
Ερευνήτρια στον "Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης" (με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος)
Τηλ.: 2310 486 939
e-mail: tzortzi@cieel.gr

Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας
Δρ. Ν. Πανεπιστημίου Αμβούργου, Δικηγόρος
Ερευνητής στο "Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο" (με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος)
Τηλ.: 2310 486 939
e-mail: tzakas@cieel.gr

Αλεξάνδρα - Χριστίνα Ζησοπούλου
Δικηγόρος, Master II Recherche Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, Πανεπιστήμιο Βουργουνδίας
Ερευνήτρια στην "Ευρωπαϊκή Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου" (με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος)
Τηλ.: 2310 486 925
e-mail: zisopoulou@cieel.gr

Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, ΑΠΘ
Ερευνήτρια στην "Ενέργεια και Περιβάλλον" (με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος)
Τηλ.: 2310 486 913
e-mail: chatzikonstantinou@cieel.gr

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Νικόλαος Γαϊτενίδης
Δρ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ.
Τηλ.: 2310 486 943
e-mail: programs@cieel.gr

Χρυσοθέα Μπασιά
ΜΔΕ στις Μοντέρνες Ινδικές Σπουδές Πανεπιστήμιο Göttingen, Γερμανία, CSSSC, Καλκούτα, Ινδία
Υπότροφος «Κρατερός Ιωάννου»
Τηλ.: 2310 486 942
e-mail: programs@cieel.gr

Υπότροφοι Δήμητρα Γαμπά
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διεθνών Σπουδών, Α.Π.Θ
Υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη»
Τηλ.: 2310 486 931
e-mail: gamba@cieel.gr

Δήμητρα Κωνσταντινίδου
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου, Δ.Π.Θ.
Υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη»
Τηλ.: 2310 486 925
e-mail: konstantinidou@cieel.gr

Βιβλιοθήκη Σοφία Σώμη
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 2310 486 916
e-mail: library@cieel.gr

Λήδα Γκουπιδένη
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 2310 486 914
e-mail: edc@cieel.gr

Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Διευθύντρια Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Φωτεινή Σαββοπούλου
Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ.
Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Τηλ.: 2310 486 924
e-mail: fotini@cieel.gr

Έλενα Μπεχλιβανίδου
Τηλ.: 2310 486 935
e-mail: helena@cieel.gr

Γραμματεία Διοίκησης Μαντώ Παπανικολάου
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 2310 486 901
e-mail: gramatia@cieel.gr
Fax: 2310 476 366

Γραμματεία Μο.Πα.Δι.Σ. Τηλ.: 2310 476 103-4
e-mail: mopadis@cieel.gr
Fax: 2310 476 105

Γραμματεία Μο.Κ.Ε. Τηλ.: 2310 486 947
e-mail: moke@cieel.gr
Fax: 2310 476 105

Οικονομική Υπηρεσία Ελένη Τηλικίδου
Οικονομολόγος - Λογίστρια Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης
MBA Executive ΠΑ.ΜΑΚ.
Τηλ.: 2310 486 907
e-mail: logistirio@cieel.gr

Χαράλαμπος Νικολαϊδης
Τηλ.: 2310 486 920
e-mail: babis@cieel.gr

Τεχνική και Μηχανογραφική Υποστήριξη Ιωάννης Χατζηαντωνίου
Τηλ.: 2310 486 911
e-mail: synedria@cieel.gr

Ανδρέας Ευσταθιάδης
Τηλ.: 2310 486 921

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 22 Φεβρουαρίου 2018

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι