Ίδρυση - Σκοπός - Επιστημονικό αντικείμενο
  Διοίκηση
  Δραστηριότητες
  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Εγκαταστάσεις
  Οργανόγραμμα ΚΔΕΟΔ


Ανθρώπινο δυναμικό


Διοίκηση
Πρόεδρος Βασίλειος Σκουρής
Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλ. : 2310 486 901
e-mail: kdeod@cieel.gr
Διευθύντρια Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου
Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Τηλ. : 2310 486 904
e-mail: kdeod@cieel.gr
Γραμματέας Βιργινία Τζώρτζη
Δρ. Νομικής Δ.Π.Θ
Τηλ. : 2310 486 937
e-mail: tzortzi@cieel.gr

Διεύθυνση Ερευνών, Προγραμμάτων και Βιβλιοθήκης
Διευθύντρια Ερευνών Ευτυχία Μουαμελετζή
Δρ. Ν. Α.Π.Θ., Δικηγόρος
Συντονίστρια Μο.Κ.Ε.
Τηλ.: 2310 486 940
e-mail: evy.mouameletzi@cieel.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες Έλσα Αδαμαντίδου
Δρ. Ν. Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Φλωρεντίας, Δικηγόρος
Συντονίστρια Μο.Πα.Δι.Σ.
Τηλ.: 2310 486 922
e-mail: e.adamantidou@cieel.gr

Αικατερίνη Σγουρίδου
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου, Α.Π.Θ.
Στέλεχος Μο.Κ.Ε.
Τηλ.: 2310 486 936
e-mail: esgouridou@cieel.gr

Βαΐα Χαδιού
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο, Α.Π.Θ.
LL.M. στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πανεπιστήμιο Τυβίγγης Γερμανίας
Στέλεχος Μο.Πα.Δι.Σ
Τηλ.: 2310 486 947
e-mail: mopadis@cieel.gr

Χιόνα Αθανασιάδη
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου Δ.Π.Θ.
Στέλεχος Μο.Πα.Δι.Σ
Τηλ.: 2310 486 941
e-mail: mopadis@cieel.gr

Γεωργία Βασιλειάδου
Δικηγόρος, LL.M. Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Paris-Dauphine ΜΔΕ Δικαίου της Διαιτησίας Δ.Π.Θ.
Στέλεχος Μο.Κ.Ε.
Τηλ.: 2310 486 933
e-mail: moke@cieel.gr

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Νικόλαος Γαϊτενίδης
Δρ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ.
Τηλ.: 2310 486 943
e-mail: programs@cieel.gr

Λευκοθέα Σταύρου
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο, Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310 486 908
e-mail: programs@cieel.gr

Στέφανος Κατσούλης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς Οικονομικές Σπουδές, ΠΑ.ΜΑΚ
Τηλ.: 2310 486 908
e-mail: programs@cieel.gr

Υπότροφοι Έλλη Τσιτσιπά
Ασκούμενη Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διεθνών Σπουδών, Α.Π.Θ.
Υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη»
Τηλ.: 2310 486 939
e-mail:

Ευστρατία Κώστογλου
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο, Α.Π.Θ.
Υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη»
Τηλ.: 2310 486 939
e-mail:

Σαπαρδάνη Μαρία
Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διεθνών Σπουδών Νομικής Α.Π.Θ.
Τηλ.: 2310 486 939
e-mail: msapardani@cieel.gr

Βιβλιοθήκη Σοφία Σώμη
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 2310 486 916
e-mail: library@cieel.gr

Λήδα Γκουπιδένη
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 2310 486 914
e-mail: edc@cieel.gr

Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Διευθύντρια Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Έλενα Μπεχλιβανίδου
Πτυχιούχος ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»,
Ε.Α.Π.
Τηλ.: 2310 486 935
e-mail: helena@cieel.gr

Γραμματεία Διοίκησης Μαντώ Παπανικολάου
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 2310 486 901
e-mail: kdeod@cieel.gr
Fax: 2310 476 366

Γραμματεία Μο.Πα.Δι.Σ. Τηλ.: 2310 476 103-4
e-mail: mopadis@cieel.gr
Fax: 2310 476 105

Γραμματεία Μο.Κ.Ε. Τηλ.: 2310 486 947
e-mail: moke@cieel.gr
Fax: 2310 476 105

Οικονομική Υπηρεσία Κοσμάς Λιαμπότης
Οικονομολόγος - Λογιστής
Μεταπτυχιακό δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
University of Lancaster UK
Τηλ.: 2310 486 907
e-mail: logistirio@cieel.gr

Χαράλαμπος Νικολαϊδης
Τηλ.: 2310 486 920
e-mail: babis@cieel.gr

Τεχνική και Μηχανογραφική Υποστήριξη Ιωάννης Χατζηαντωνίου
Τηλ.: 2310 486 911
e-mail: synedria@cieel.gr

Ανδρέας Ευσταθιάδης
Τηλ.: 2310 486 921

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι