Ίδρυση - Σκοπός - Επιστημονικό αντικείμενο
  Διοίκηση
  Δραστηριότητες
  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Εγκαταστάσεις
  Οργανόγραμμα ΚΔΕΟΔ


Διοίκηση

Το ΚΔΕΟΔ διοικείται από εξαμελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή και τον Γραμματέα, από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, από έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με διετή θητεία.

Από τον Μάρτιο του 2016 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος του Δ.Σ.: Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διευθυντής: Βασίλειος Χριστιανός, Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γραμματέας: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Μέλη:

Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, Νομικός Σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε.Θ.

Νικόλαος Βαλεργάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ.Θ.

Φωτεινή Σαββοπούλου, Μόνιμη Υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΑΝ.

Διατελέσαντες Πρόεδροι και Διευθυντές του ΚΔΕΟΔ
 
  • Φωκίων Φραντζεσκάκης: 1978 - 1981
  • Δημήτριος Ευρυγένης: 1981 - 1984
  • Αργύρης Φατούρος: 1984 - 1990
  • Κρατερός Ιωάννου: 1990 - 1997
  • Βασίλειος Σκουρής: 1997 - 2005
  • Αθανάσιος Καΐσης: 2005 - 2007
  • Ευαγγελία Κουτούπα: 2007 - 2011

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 22 Φεβρουαρίου 2018

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι